ตุ๊กตา Mizuki ผอมเพรียวกระโดดขึ้นบนไก่ด้วยความรักและความสุข